Homepage Articles Kaj je novega: Marec 2023

Kaj je novega: Marec 2023

Nekaj novosti za leto 2023 iz področja poslovanja.Prijava na javni razpis – subvencioniranje obresti za najeta posojila


Ena od oblik državne pomoči je tudi subvencioniranje obrestne mere pri prejetih posojilih. Vlagatelji se lahko prijavijo na razpise javnih skladov (npr. za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere). Predmet so garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih skladi običajno razpisujejo v sodelovanju z različnimi bankami z namenom zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.Spremembe dohodnine v letu 2023 pri normirancih


Pri sprejemanju sprememb Zakona o dohodnini za leto 2023 je bilo veliko pozornosti namenjene obdavčitvi normiranih s.p.-jev, tako s strani javnosti kot tudi s strani vlade. ZDoh-2L je sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov tudi sicer precej spremenil, določeni so bili pogoji za vstop v sistem normiranih s.p.-jev in poenoteni priznani odhodki za vse dejavnosti. Veljati je začela omejitev prihodkov, uvedena je bila cedularna obdavčitev dohodkov normiranih s.p.-jev in spremenil se je način izračuna davčne osnove. Spremembe so začele veljati s 1.1.2023.Mesečno poročilo o poslovanju bank v Sloveniji


Medletna rast posojil nebančnemu sektorju je lani do avgusta močno pospeševala, se oktobra znižala, decembra pa ob velikem mesečnem zmanjšanju obsega posojil dodatno upočasnila. Kljub vsemu je bila ob koncu leta v primerjavi z večletnim povprečjem visoka. Preberite kako se je spremenila medletna bilančna vsota, posojila nebančnemu sektorju, bruto dohodek in dobiček bank ter še več.

2Like
0Dislike
0Comment

Comments

No Comments Posted Yet.
Don’t forget to share it

Related articlesSee all

Apr 25, 2023 10:39 AM11 months ago
Lastnik si ne lasti sodelavce
Nov 22, 2023 01:02 PM4 months ago
Tim, dober tim, izjemen tim
Apr 5, 2023 09:49 AM1 year ago
Ali veste, KDO ste?