Homepage Articles Čas za nakup ali prodajo nepremičnine v Sloveniji?

Čas za nakup ali prodajo nepremičnine v Sloveniji?

Kljub negotovim razmeram se povpraševanje po nepremičninah v Sloveniji ni zmanjšalo.


Pandemija koronavirusa je imela pomemben vpliv na številne gospodarske panoge, vključno z nepremičninskim trgom v Sloveniji. Spremembe v načinu dela, šolanja in življenja so spodbudile ljudi, da ponovno razmislijo o svojih bivalnih razmerah in začnejo iskati bolj prostorne, funkcionalne in udobne domove.

Kljub negotovim razmeram na trgu dela in gospodarstvu, se povpraševanje po nepremičninah v Sloveniji ni zmanjšalo. Nasprotno, opazujemo povečano zanimanje za nakup stanovanj, hiš in zemljišč. Zdi se, da so ljudje prepoznali vrednost lastništva nepremičnin in zato veliko vlagajo v nepremičninske projekte.


Poleg tega, je vrednost nepremičnin zrasla, prvič zaradi povečanega zanimanja za nakup nepremičnin. K temu je pripomoglo večje preseljevanje ljudi zaradi vojne med Rusijo in Ukrajino ter nove oblike povpraševanja, kot so nakupi na daljavo, virtualni ogledi, spletni nakupi, itd. Zanimivo je to, ko sem bil v Dubaju sem bil priča nakupom nepremičnin kar preko video klica. Ljudje, ki še niso bili v Dubaju, kupujejo nepremičnine preko ljudi, ki jih niti ne poznajo dobro in so jih videli samo preko video klica.

Slika 1: Gibanje cen stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo, Slovenija, 1. polletje 2015 – 1. polletje 2022Drugič, zaradi podražitve materialov, ki so vgrajeni v nepremičnine. Iz spodnje slike je razvidno, da so se gradbeni materiali od leta 2020 do tretje četrtine leta 2022, v povprečju podražili za 43%.Slika 2: Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja v gradbeništvu (SKD 2008) (četrtletje / povprečje leta 2015)In tretjič, zaradi vedno večje ozaveščenosti ljudi, da morajo denar investirati, kajti na bankah izgubljajo vrednost iz dneva v dan zaradi povečane inflacije. Rast cen za področje hrane in brezalkoholnih pijač se je od leta 2020 do 2022 zvišalo za 23,5%.Slika 3: Indeksi cen življenjskih potrebščin in letne stopnje rasti cen za področje hrane in brezalkoholnih pijačGlede na trenutne trende na nepremičninskem trgu v Sloveniji lahko pričakujemo, da se bo povpraševanje po nepremičninah še naprej povečevalo. To pomeni, da bodo cene verjetno ostale na visoki ravni, še posebej na lokacijah z visoko povpraševanjem. Kljub temu pa se nepremičninski trg prilagaja novim potrebam in zahtevam kupcev, kar pomeni, da bo morda prišlo do sprememb v načinu oglaševanja, prodaje in nakupa nepremičnin.


V času negotovosti in sprememb, ki jih prinašajo trenutne razmere, je ključno, da kupci in prodajalci ostanejo pozorni in premišljeni pri svojih odločitvah. Nepremičnine so dolgoročna naložba, ki lahko prinese velike koristi, vendar pa mora biti ta naložba tudi dobro premišljena in skrbno načrtovana.


Za skrbno premišljen nakup nepremičnin smo vam na voljo, da vam strokovno svetujemo:


Andraž Kališnik

Tel: 031-585-818

Mail: andraz.kalisnik@findes.si


Jure Gačnik

Tel: 051-604-099

Mail: jure.gacnik@findes.si


Jernej Vogrinc

Tel: 041-685-200

Mail: jernej.vogrinc@findes.si


Petra Markočič

Tel: 051-392-865

Mail: petra.markocic@findes.si


Siniša Dagary

Tel: 070-774-277

Mail: sinisa.dagary@gmail.com2Like
0Dislike
1Comment

Comments

Happy Lifestyle
Pioneering a Real Estate Revolution in North Cyprus
Even better option then Slovenia for investing in real-estate is North Cyprus ;)
Don’t forget to share it

Related articlesSee all

Nov 9, 2022 04:23 PM1 year ago
Hike Your Own Hike
Apr 18, 2023 04:48 PM11 months ago
North Cyprus Property Buying Guide
Nov 29, 2023 01:04 PM4 months ago
Prižig prazničnih lučk 2023